Rozhovor s naším expertem na osvětlení

Zpět

Jiří Frait – technik osvětlení
Jiří doplnil tým techniků na jaře roku 2016. Stará se o zpracování návrhů a výpočtů osvětlení. Vytváří cenové kalkulace a komunikuje s architekty, projektanty i dodavateli. Poskytuje technické poradenství v oblasti světelné techniky a organizuje jednotlivé montáže. Zodpovídá za přípravu a montáž svítidel dle připraveného projektu.

 Kterých nejčastějších chyb se obchodníci v České republice (na tradičním i na moderním trhu) dopouštějí při osvětlování jejich prodejen?

Spousta obchodníků má pocit, že osvětlení slouží jen k tomu, aby klient viděl a mohl se orientovat v prostoru. Proto si mnohdy vybaví prodejnu levnými svítidly, pro příklad nejlevnějšími čtvercovými svítidly do kazetového stropu. Tím v lepším případě dosáhne alespoň hladiny osvětlení stanovené normou, nicméně vytvoří osvětlení, které se hodí spíše do skladiště, než do prostor moderní prodejny.

Jaké jim můžeš nabídnout světelné řešení? Můžeš jej prosím stručně popsat, vysvětlit princip a uvést v čem spočívají jeho přednosti? Případně uvést, v čem se liší od konkurence?

Svítidla, která používáme, jsou navržena pro maximální efektivitu a jsou do posledního detailu zkonstruována pro maximální účinnost. Svítidla jsou osazena prověřenými LED čipy od předních světových výrobců, stejně jako napájecí zdroje. Svítidla mají velice dobře vymyšlený odvod tepla od čipu a od zdroje, což se projevuje na jejich velice dlouhé životnosti (až 100 000 hodin), nízkému poklesu svítivosti a nízké poruchovosti. Vzhledem k použití velice kvalitních, nicméně standardně dostupných komponent, je možné tato svítidla i po uplynutí záruční lhůty velice rychle a levně opravit, což u mnohých konkurenčních svítidel nelze. Velkou výhodou oproti konkurenci je i to, že je možné svítidla osadit mnoha druhy LED čipů pro konkrétní druh produktu. Krom čipů se standardním bílým svitem 2700, 3000, 4000, 6500 K, jsme schopni dodat svítidla osazena třemi druhy speciálních čipů pro osvětlení masa, dvěma pro pečivo, třemi pro oděvy a obuv nebo speciálním čipem s velmi vysokým podáním barev. Vzhledem k veliké flexibilitě svítidel IMOON lze svítidla osadit i předřadníkem standartu DALI a svítidla ovládat digitálně, od stmívání až po tvorbu scén, ovládání v návaznosti na senzory či další logické prvky. Za zmínku stojí i technologický demonstrátor, vystavený v naší předváděcí místnosti, který je schopen povelem přes aplikaci v telefonu přizpůsobit skladbu světla pro nasvícení konkrétního produktu. To nám ve spojení s třinácti druhy různých reflektorů s velmi vysokou odrazivostí a dalším příslušenstvím umožňuje nasvítit v podstatě libovolný typ prostoru a produktu. Třešničkou na dortu je i možnost svítidla dodat i v jakékoli libovolné barvě RAL.

Jaké dnes existují při osvětlování prodejen možnosti úspor?

Rozhodně nedoporučujeme spořit na kvalitě svítidla. Vždy je třeba vzít v potaz celý projekt a ne jen jediný parametr, kterým je například cena. V konečném důsledku je třeba zvážit i fakt, že tam, kde je daný produkt možné nasvítit jedním jediným svítidlem, je mnohdy pro dosažení stejného efektu potřeba použít třeba svítidel tří, byť za poloviční cenu. V dalším kroku se Vám instalace v tomto případě třetiny svítidel oproti „levným“ svítidlům odrazí i v ceně montáže. Je třeba zvážit také provozní parametry svítidel. V první řadě se jedná o účinnost svítidla, tedy kolik energie svítidlo přemění na světlo a kolik na teplo. Na trhu jsou stále svítidla s účinností i pod 90 lm/W a oproti tomu svítidla, která dosahují účinnosti kolem 150 lm/W. Rozdíl v této účinnosti se Vám projeví jak v účtech za elektrickou energii, tak v konečném důsledku i v životnosti klimatizace, která nemusí odvádět velké množství ztrátového tepla z místnosti. Dále pak povětšinou platí, že svítidlo s vyšší účinností má lépe zařízený odvod ztrátového tepla, což výrazně prodlužuje jeho životnost a tudíž se nemusíte v dohledné době obávat velkých investic v renovaci osvětlení. Další velkou možností úspor je směrovat osvětlení do míst, kde jej skutečně potřebujete. K tomu slouží vhodně zvolený typ kvalitního reflektoru, který světlo usměrní přesně tam, kde má být, a nesvítíte takříkajíc „Pánu Bohu do oken“. V neposlední řadě možností, jak ušetřit je pak systém inteligentní elektroinstalace a aktivního řízení osvětlení, například v návaznosti na přítomnost osob. Pro příklad lze uvést osvětlení podzemního parkoviště, kde je třeba velká intenzita osvětlení hlavně při pohybu vozidel a osob, ale nelze osvětlení vypnout. K tomu slouží svítidla osazená pohybovými čidly, která pokud nezaznamenají pohyb po stanovenou dobu, sníží intenzitu osvětlení na například 30%. Podobného systému lze využít i ve velkých obchodech, vstupních halách apod.

Jak je možné podle tebe využít osvětlování v marketingu? (Tedy nejen použít světlo a splnit hygienické předpisy.)

Drtivou většinu informací, které náš mozek zpracovává, dostává prostřednictvím zraku, a ten bez světla nemůže fungovat. Zároveň si náš mozek všimne spíše objektů, které se nějakým způsobem liší od pozadí. Toho využívají různé poutače a prosvětlené reklamy, které vystupují například proti neosvětlené zdi. Stejného principu lze využít vhodně zvoleným osvětlením daného produktu, který nám vystoupí ze „šumu“ v pozadí.

Jakou roli dnes hraje světlo a světelný navigační systém při budování prodejní atmosféry?

Rozhodně nedocenitelnou. Vhodně zvoleným osvětlením zvýrazníte produkty, které by, jak bylo zmíněno výše, zanikly v okolním šumu. Stejně tak je třeba zvýraznit různé poutače a informační tabule, které, pokud mají nižší intenzitu osvětlení než okolí, zaniknou. Naším cílem je nasvítit prostor tak, aby nevzniklo jednolité světlené pozadí, ale například aby řada regálů byla nasvícena více, než podlaha mezi nimi. Tím vzniká kontrast, díky kterému se více zaměříte na prodávané produkty a méně například na prasklou dlaždici pod nohama. Ve spojení s vhodně dimenzovaným osvětlením informačních tabulí lze dosáhnout toho, že klient vidí cíl svého zájmu přes celý obchod a má tak dokonalý přehled. To je v dnešní uspěchané době nedocenitelné, protože má zákazník více času se podívat i na produkty, které by ve svém marném hledání přehlížel.

Jaké dnes v prodejnách (nákupních centrech) panují oproti minulosti osvětlovací trendy? (Intenzita, barva, chromatická teplota…)

Oproti minulosti se mnohde kvalita osvětlení zlepšuje. Dříve nebylo mnoho technických možností a ani konkurence, která by Vám ukázala, že lze osvětlení udělat lépe. Proto bývaly obchody nasvíceny standardně jen zářivkami a opravdu se jednalo jen o plošné osvětlení občas doplněné o žárovku nad konkrétním produktem. V těchto dobách nebylo moc možností využít barvy světla pro daný produkt, ale již zde byla alespoň snaha nasvítit pečivo teplejším světlem, než například drogistické zboží. Časem se díky lepší cenové dostupnosti a vyšší účinnosti rozmohlo také výbojkové osvětlení, které již umožňovalo nasvícení jednotlivých produktů. Toto již mnohdy bodové, akcentní osvětlení, se stalo základem pro kvalitnější koncepce osvětlování obchodů, nicméně pokud bylo potřeba nasvítit například pečivo, masné úseky a jiné specifické produkty, bylo potřeba použít speciální barevné filtry, které propouštěly jen světlo o Vámi chtěných vlnových délkách, tedy barvách. Už z tohoto principu je patrné, že docházelo k omezení vyzařovaného výkonu. Dnes je pro každý druh zboží speciálně „namíchán“ luminofor na daném LED čipu, tudíž je světlo o Vámi požadované barvě vyzařováno již ze samotného čipu a tím není dále omezován světlený výkon. Tím pádem je možné ovlivnit atmosféru obchodu a správnou volbou barvy světla zvýraznit daný produkt. Například pro nasvícení obchodu s čokoládovými výrobky použijete teplejších odstínů světla, což Vám vytvoří jak příjemnou a klidnou atmosféru, tak zároveň zvýrazní tmavé tóny čokolád. Naopak pro elektroniku využijete studenějších tónů pro vytvoření technického rázu. Světlo jde také ruku v ruce s designem prodejny. Dnes se naštěstí obchodníci postupně odvrací od modelu obchodů nedávných dob, kdy bylo v řeznických pultech maso na hromadách, na krycích sklech vyskládané zboží a regály namačkány výrobky do posledního volného místa tak, aby budily dojem, že nemají nedostatek zboží. Moderní obchody například nechávají krycí skla vitrín nezakrytá, aby bylo vidět na sortiment a aby nedocházelo ke stínění světla. Zboží v regálech je pečlivě roztříděno a jsou mezi jednotlivými druhy ponechány mezery pro přehlednost. Vše je čisté a přehledné. V kombinaci s kvalitním osvětlením je pak výsledný efekt naprosto úchvatný a klienti se pak rádi vracejí.

Můžeš prosím uvést (a stručně popsat) nějaký konkrétní příklad realizace (osvětlovacího systému) z poslední doby, případně nám pro ilustraci poskytnou fotografii? Jaký přínos tato realizace představovala pro obchodníka?

V poslední době jsme realizovali mnoho rozdílných a krásných projektů, nicméně pro tento článek se zmíním o prodejně společnosti Delmart, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, umístěné v OC Quadrio. V tomto případě jsme realizovali osvětlení prodejny potravin v 1. patře a bistra umístěného ve 2. patře. V obou případech se jedná o velice dobře situované prostory s velkými prosklenými plochami. Samotný návrh architektů je velice vkusný, krásný a moderní. Pro osvětlení obou prostor jsme využili odlišného přístupu. V prostoru potravin jsme nad uličky mezi regály využili lineární osvětlovací systém, který tvoří dlouhé řady nad uličkami. Vzhledem k tmavé podlaze a regálům, nedochází k velkému odrazu světla od těchto povrchů, čímž se zvýrazní zboží v nich umístěné. Dochází k velkému kontrastu již zmíněnému výše a veškeré zboží je tak krásně viditelné a nezaniká v pozadí. Regály s pečivem u stěny jsme navíc nasvítili akcentními svítidly tak, aby došlo ke zvýraznění přirozené barvy pečiva, a s využitím speciálních reflektorů jsme vytvořili a přesně zaměřili světlo jen na tyto regály. Nedochází zde k přesvitům do okolí a není zbytečně nasvícen strop, stěny a jiné okolní objekty. V přední části prodejny je umístěn velký ostrov s ovocem a zeleninou. Zde jsme využili pouze akcentního osvětlení, čímž jsme ostrov opticky oddělili od pozadí a příjemně jej zvýraznili. Nad tento ostrov jsme ještě využili šestnáctiramenný lustr, který se stává dominantou místnosti, avšak neodvádí zrak od zboží. V celém perimetru místnosti, kde není prosklených stěn, jsou nad regály a přístěnnými vitrínami rozmístěny poutače, které jsme nasvítili menšími svítidly tak, aby nezanikly a byly viditelné i přes celou prodejnu. Vzhledem k použitým materiálům v interiéru se podařilo docílit efektu, kdy zboží doslova září a je dobře viditelné skrze výlohy, ale zároveň je potlačen jas na podlaze, což podtrhuje výsledný dojem. Prodejna je tak příjemně nasvícená a přehledná už při pohledu skrze výlohu.
V druhém patře je umístěné bistro. Zde byl požadavek architektů osvětlit obslužné pulty s jídlem a zároveň v prostoru pro sezení vytvořit příjemnou, diskrétní a klidnou atmosféru. V tomto případě jsme pro nasvícení obslužných pultů využili akcentního osvětlení, abychom mohli nasměrovat světlo pouze na jídla a produkty v nich prodávané. Pro dosažení osvětlenosti pracovní plochy, jsme do zápultí využili lineárních svítidel. Veškeré menuboardy jsou nasvíceny menšími svítidly tak, aby byly dobře viditelné a čitelné. Nad místy pro sezení jsme nad každý stolek umístili závěsná svítidla doplněná o voštinový kryt proti oslnění. Díky tomu tato svítidla svítí převážně jen pod sebe a zároveň se zabrání pohledu na lesklý povrch reflektoru uvnitř svítidla. Celou atmosféru podtrhuje u vchodu umístěná předstěna z luxfer, podsvícená stmívatelnými LED pásky. Výsledkem je systém osvětlení, kde má zákazník dokonalý přehled o nabízených produktech a zároveň si může vychutnat jídlo v krásném a klidném prostředí s příjemným osvětlením.

Uvítám jakýkoli postřeh, o kterém si myslíš, že by neměl v rozhovoru o osvětlování prodejen chybět.

Světlo není jen prostředek k vidění, ale je dominantním prvkem, který ve Vás vyvolává emoce. Jako technik společnosti, která se nezabývá jen osvětlením, ale designem a realizací interiérů, vidím velice mnoho obchodů, kde i přes značné investice do vybavení došlo k podcenění osvětlení a celkový efekt je tedy víceméně nulový. Oproti tomu vidím obchody, kde i přes omezený rozpočet majitelé nepodcenili význam osvětlení a vytvořili velice příjemné prostředí, kam se rádi vydáte nakupovat. V dnešní době tvrdé konkurence není radno podceňovat žádný detail interiéru, natož tak dominantní prvek jako je osvětlení.

Děkuji za rozhovor!

 

Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies